Certificare ADR

In Europa, transportul rutier de mărfuri periculoase este reglementat de «Acordul European referitor la transportul rutier international de mărfuri periculoase» - (ADR), incheiat la Geneva la 30 septembrie 1957. Republica Moldova respectă prevederile acestui acord, la care a aderat prin Hotararea Parlamentului nr. 44-XIV din 4 iunie 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova 1998, nr. 54-55, art.388).

ADR-ul este un acord elaborat de Comisia economica a Natiunilor Unite pentru Europa, la Geneva, prin care mai multe state din Europa au convenit unele reguli comune pentru transportul mărfurilor periculoase pe drumurile publice pe teritoriul lor şi pentru trecerea frontierei.

CERTIFICARE ADR

Certificatul de agreare pentru vehicule care transportă mărfuri periculoase se elibereaza numai tipurilor de vehicule nominalizate şi definite in ADR, atat pentru traficul naţional cit şi pentru traficul internaţional respectiv:

  • vehicule-cisterne;
  • vehicule purtătoare de cisterne demontabile;
  • vehicule-baterii cu o capacitate mai mare de 1000 litri;
  • unitati de transport tip EX/II sau EX/III care transportă substante din clasa 1, autovehicule care tracteaza remorci sau semiremorci corespunzatoare acestor tipuri de vehicule definite mai sus, atunci cand nu este specificat altfel in ADR;
  • sunt exceptate de la aceasta prevedere vehiculele lente care pot fi incadrate in aceste tipuri de vehicule.

 

In timpul efectuarii transportului “Certificatul de agreare pentru vehiculele care transportă anumite mărfuri periculoase” trebuie să fie prezentat obligatoriu la bordul autovehiculului:

 

Prescriptii generale.

“Vehicul EX/II sau EX/III”: un vehicul destinat transportului de substante sau obiecte explozibile (clasa 1);

“Vehicul FL”: un vehicul destinat transportului de substante lichide avand un punct de prindere care nu depaseste 61oC (cu exceptarea carburantilor diesel satisfăcand norma EN 590:1993, de gazolina şi ulei de incalzit (usor) – Nr. ONU 1202 – avand un punct de aprindere definit in norma EN 590:1993) sau de gaze inflamabile, in containere-cisterne, cisterne mobile sau CGEM de o capacitate superioara la 3m3; sau in cisterne fixe sau demontabile de o capacitate superioara la 1m3 destinat transportului de gaze inflamabile.

“Vehicul OX”: un vehicul destinat transportului de peroxid de hidrogen stabilizat sau in solutie apoasa stabilizată conţinand mai mult de 60% peroxid de hidrogen (clasa 5.1, Nr. ONU 2015) in containerele cisterne sau cisternele mobile de o capacitate superioară la 3m3 sau in cisterne fixe sau demontabile cu o capacitate superioară la 1m3.

“Vehicul AT”: un vehicul altul decat un vehicul FL sau OX, destinat transportului de mărfuri periculoase in containere-cisterne, cisterne mobile sau CGEM de o capacitate superioara la 3m3 sau in cisterne fixe sau demontabile de o capacitate superioara la 1m3; sau un vehicul-baterie de o capacitate superioară la 1m3 altul decat un vehicul FL.

Vehiculele EX/II, EX/III, FL, OX si AT trebuie sa fie supuse in tarile lor de inmatriculare la o inspectie tehnica anuala pentru a verifica că ele corespund prescriptiilor aplicabile prezentei parţi şi prescripţiilor generale de sigurantă (frane, sisteme de iluminare, etc.) ale reglementarii din tara lor de origine; dacă aceste vehicule sunt remorci sau semiremorci cuplate in spatele unui vehicul tractor, vehiculul tractor stabilit trebuie sa facă obiectul unei inspectii tehnice cu aceleasi scopuri.

Conformitatea vehiculelor EX/II, EX/III, FL, OX şi AT cu prescripţiile prezentei parţi trebuie sa fie atestată de un certificat de agreare eliberat de autoritatea competentă a ţarii de inmatriculare pentru fiecare vehicul a cărui inspecţie este satisfacuta. El este redactat in limba, sau intr-una din limbi, a ţarii care le eliberează şi, in plus, daca aceasta limba nu este engleza, franceza sau germana, in engleza, in franceza sau in germana, in afara de cazul in care acordurile incheiate intre tarile interesate de transport nu dispun altfel. Dimensiunile sale sunt format A4 (210 x 297mm). Rectoul şi versoul trebuie sa fie utilizate. Culoarea trebuie sa fie alba cu o diagonala roz. Certificatul de agreare pentru un vehicul cu deseuri operand in vid trebuie sa aiba mentiunea urmatoare: “vehicul-cisterna cu deseuri operand in vid”. El trebuie sa fie conform modelului urmator: ( vezi certificat ADR).

Acest certificat trebuie sa fie restituit emitentului cand vehiculul este retras din circulatie, in caz de schimbare a transportatorului, utilizatorului sau proprietarului, la expirarea duratei de valabilitate şi in cazul unei schimbari notabile a caracteristicilor esentiale ale vehiculului. Orice certificat de agreare eliberat de autoritatile competente de o parte contractanta pentru un vehicul inmatriculat pe teritoriul acestei părti contractante este acceptat in timpul duratei de valabilitate de autoritatile competente ale celorlalte părţi contractante.

Instructiune ADR

Echipament ADR

Cerinţi tehnice pentru transport ADR (proces verbal de examenare a transportului).

HOTĂRÎRE Nr. 672 din 28.05.2002 cu privire la efectuarea transporturilor de mărfuri periculoase pe teritoriul Republicii Moldova