Instruire

Formarea şoferilor ADR

Formarea iniţială şi reciclările sunt organizate sub forma unui curs de bază şi, dacă este necesar, de specializare. Cursul de bază în care sunt tratate substanţele periculoase care se transportă în ambalaje şi vrac, are o durată de 26 ore. Cursul de specializare este destinat pentru transportul substanţelor explozive, radioactive şi în cisternă. Pentru obţinerea certificatului pentru transportul în cisternă şoferul trebuie să parcurgă urmatoarele etape:

 • cursul general;
 • cursul de specializare pentru transportul produselor în cisternă, cu o durată de 12 ore.

 

Pentru obţinerea certificatului pentru transportul substanţelor explozive şoferul trebuie să parcurgă următoarele etape:

 

 • cursul general;
 • cursul de specializare pentru substanţe explosive, are o durată de 8 ore.

 

Pentru obţinerea certificatului pentru transportul substanţelor radioactive şoferul trebuie să parcurgă următoarele etape:

 

 • cursul general;
 • cursul de specializare pentru substanţe radioactive, cu o durată de 8 ore.

 

La cursurile generale pot participa şoferi care îndeplinesc condiţiile de varstă, sănătate şi pregătire, respectiv:

 

 • varsta minimă 21 de ani;
 • să fie apţi din punct de vedere medical şi narcologic;
 • vechimea în conducerea autovehiculelor de cel puţin 3 ani.

 

După finisarea pregătirii cursanţii vor susţine examen în faţa unei comisii formate din instructorii, care i-au pregatit, şi un reprezentant al Agenţiei Naţionale Transport Auto. Examenul constă dintr-o proba scrisă şi probă orală, în care se urmăreşte modul în care soferul şi-a insuşit obiectivele stipulate în acordul ADR. Certificatul obţinut în urma cursului de formare este valabil 2 ani. Pentru revalidarea acestui certificat trebuie să se efectueze un curs de perfecţionare cu durata menţionată în ADR.

 

Formarea managerilor:

 • ADR;
 • Transport internaţional de mărfuri;
 • Transport internaţional de călători.

La cursurile pot participa persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:

 • să dispună de studii superioare sau medii în domeniul dat;
 • să fie apt din punct de vedere psihologic.

Cursul are o durată de 40 ore.

Certificatul obţinut în urma cursului de formare şi al examenului final are valabilitate de 5 ani.

 

Formarea şoferilor transport călători

 

Formarea iniţială şi reciclările sunt organizate sub forma unui curs general.

La cursurile generale pot participa şoferi care îndeplinesc condiţiile de vîrsta, sănătate şi pregătire, respectiv:

 • vîrsta minimă - 21 de ani;
 • să fie apţi din punct de vedere medical şi narcologic;
 • sa aibă o vechime în conducerea a vehiculelor de cel puţin 3 ani.

Cursul are o durată de 12 ore.

Certificatul obţinut în urma cursului de formare şi al examenului final are valabilitate de 5 ani.

 

Formarea şoferilor-utilizatori ai cartelelor digitale tahograf

 

Formarea iniţială şi reciclările sunt organizate sub forma unui curs general.

La cursurile generale pot participa şoferi care îndeplinesc următoarele condiţii:

 • să deţină cetăţenia Republicii Moldova;
 • să deţină permis de conducere cu categorii C sau D.

Cursul are o durată de 12 ore.

Certificatul obţinut în urma cursului de formare şi al examenului final are valabilitate de 5 ani.