Legislație

HOTĂRÎRE Nr. 357 din 13.05.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului circulaţiei rutiere

LEGE Nr. 324 din 27.12.2012 pentru modificarea şi completarea Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997

HOTĂRÎRE Nr. 1047 din 08.11.1999 cu privire la reorganizarea Sistemului informaţional automatizat de căutare "Automobilul" în Registrul de stat al transporturilor şi introducerea testării a autovehiculelor şi remorcilor acestora

HOTĂRÎRE Nr. 672 din 28.05.2002 cu privire la efectuarea transporturilor de mărfuri periculoase pe teritoriul Republicii Moldova

Codul fiscal Titlul IX Taxele rutiere

Lampă de poziţie albă sau albastră?

Calcularea Accizului vamal la un Autoturism

HOTĂRÎRE Nr. 456 din 24.04.2007 cu privire la aprobarea Regulamentului pentru implementarea Acordului privind transportul internaţional ocazional de călători cu autocarul şi autobuzul (Acordul INTERBUS), semnat la Bruxelles la 28 septembrie 2000

ORDIN Nr. 7 din 02.02.2006 cu privire la aprobarea "Regulamentului de implementare a prevederilor Acordului privind transportul internaţional ocazional de călători cu autocarul şi autobuzul" (Acordul INTERBUS)

HOTĂRÎRE Nr. 854 din 28.07.2006 cu privire la Regulamentul transporturilor auto de călători şi bagaje

HOTĂRÎRE Nr. 571 din 21.06.1999 cu privire la unele măsuri în vederea respectării condiţiilor Convenţiei asupra circulaţiei rutiere

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ ПО УСЛОВИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ. МЕТОДЫ ПРОВЕРКИ ГОСТ 25478-91 (DOCUMENT NORMATIV INSM)

Охрана природы. Атмосфера. Дизели автомобильные. Дымность отработавших газов. Нормы и методы измерений ГОСТ 17.2.2.01-84 (DOCUMENT NORMATIV INSM)

ГОСТ 17.2.2.03-87. Межгосударственный стандарт. Охрана природы. Атмосфера. Нормы и методы измерений содержания оксида углерода и углеводородов в отработавших газах автомобилей с бензиновыми двигателями. Требования безопасности

Приборы внешние световые автомобилей, автобусов, троллейбусов, тракторов, прицепов и полуприцепов. Количество, расположение, цвет, углы видимости ГОСТ 8769-75