Testare Tehnica

Cu începere din 1 ianuarie 2008 sînt supuse testării tehnice obligatorii toate autovehiculele şi remorcile acestora din ţară (cu excepţia tractoarelor rutiere, maşinilor şi mecanismelor autopropulsate, precum şi remorcile acestora).

Testarea obligatorie se efectuează în scopul verificării vehiculelor în vederea corespunderii normelor şi standardelor naţionale de securitate a circulaţiei rutiere şi a protecţiei mediului, depistării vehiculelor şi agregatelor acestora aflate în căutare, respectării de către posesorii acestora a legislaţiei fiscale şi de asigurare, precum şi actualizării bazei informaţionale de date a Registrului de stat al transporturilor.

Testarea tehnică periodică obligatorie a vehiculelor se efectuează pe parcursul anului.

Înainte de efectuarea testării tehnice obligatorii, posesorii de vehicule sînt obligaţi să prezinte expertului:

  • buletinul de identitate;
  • certificatul de înmatriculare a vehiculului;
  • permisul de conducere;
  • procura sau alt document care confirmă împuternicirile acordate;
  • certificatul de asigurare obligatorie a răspunderii civile;
  • chitanţele de plată a taxelor de testare;
  • chitanţele de plată a taxelor de folosire a drumurilor.

 

În cazul vehiculelor speciale sau a caroseriei specializate se vor mai prezenta şi documentele de modelul stabilit privind verificarea amenajărilor şi echipamentelor specifice, autorizaţia privind instalarea semnalelor luminoase şi sonore speciale, mijloacelor de telecomunicaţii, precum şi pentru transportarea încărcăturilor periculoase.

 

Testarea tehnică a vehiculelor se efectuează pe etape, prin examinarea vizuală şi diagnosticarea echipamentelor, agregatelor şi sistemelor care influenţează asupra securităţii circulaţiei rutiere şi protecţiei mediului.

Pentru vehiculele care au trecut testarea tehnica expertul aplică un ecuson special de modelul stabilit însoţit de Raportul de verificare tehnică a vehiculului.

TARIFELE
pentru testarea tehnică obligatorie a vehiculelor

Categorii de vehicule.

Suma taxei, lei/unitate.

1. Motociclete.

100

2. Toate categoriile de autovehicule cu masa totală indicată în certificatul de înmatriculare, kg:

 

   a) pină la 2000 inclusiv;

250

   b) de la 2001 la 3500 inclusiv;

300

   c) de la 3501 la 10000 inclusiv;

350

   d) de la 10001 la 20000 inclusiv;

400

   e) de peste 20000.

450

3. Remorci şi semiremorci  cu masa totală indicată în certificatul de înmatriculare pînă la 1000kg. inclusiv

100

4. Remorci şi semiremorci  cu masa totală indicată în certificatul de înmatriculare de peste 1000kg.

250

 

Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova

Nr.
crt.

Obiectul impunerii

Unitatea
de măsură

Taxa,
lei

1

Motociclete cu capacitatea cilindrică a motorului:

 

 

a) de pînă la 500 cm3 inclusiv

unitate

300

b) de peste 500 cm3

unitate

600

2

Autoturisme, autovehicule pentru utilizări speciale pe şasiu de autoturism cu capacitatea cilindrică a motorului:

 

 

a) de pînă la 1500 cm3 inclusiv

cm3

0,60

b) de la 1501 la 2000 cm3 inclusiv

cm3

0,60

c) de la 2001 la 2500 cm3 inclusiv

cm3

0,90

d) de la 2501 la 3000 cm3 inclusiv

cm3

0,90

e) de la 3001 la 3500 cm3 inclusiv

cm3

1,2

f) de la 3501 la 4000 cm3 inclusiv

cm3

1,2

g) de la 4001 la 4500 cm3 inclusiv

cm3

1,5

h) de la 4501 la 5000 cm3 inclusiv

cm3

1,5

i) de la 5001 la 5500 cm3 inclusiv

cm3

1,8

j) de la 5501 la 6000 cm3 inclusiv

cm3

1,8

k) de peste 6000 cm3

cm3

1,8

3

Remorci cu capacitatea de ridicare înscrisă în certificatul de înmatriculare:

 

 

a) de pînă la 0,75 t inclusiv

tonă

270

b) de la 0,75 la 3,5 t inclusiv

tonă

270

c) de la 3,5 la 10 t inclusiv

tonă

270

d) de peste 10 t

tonă

270

4

Semiremorci cu capacitatea de ridicare înscrisă în certificatul de înmatriculare:

 

 

a) de pînă la 15 t inclusiv

tonă

225

b) de la 15 la 20 t inclusiv

tonă

225

c) de la 20 la 25 t inclusiv

unitate

4500

d) de la 25 la 30 t inclusiv

unitate

4500

e) de la 30 la 35 t inclusiv

unitate

4500

f) de peste 35 t

unitate

4500

5

Autoremorchere, tractoare

unitate

2250

6

Autocamioane, autovehicule pentru utilizări speciale pe şasiu de autocamion, orice alte autovehicule cu autopropulsie, cu masa totală înscrisă în certificatul de înmatriculare:

 

 

a) de pînă la 1,6 t inclusiv

unitate

1200

b) de la 1,6 la 5 t inclusiv

unitate

2250

c) de la 5 la 10 t inclusiv

unitate

3000

d) de peste 10 t

unitate

4500

7

Autobuze cu capacitatea:*

 

 

a) de pînă la 11 locuri

unitate

2925

b) de la 12 la 17 locuri inclusiv

unitate

3600

c) de la 18 la 24 locuri inclusiv

unitate

4275

d) de la 25 la 40 locuri inclusiv

unitate

4725

e) de peste 40 locuri

unitate

5400

  • Pentru autobuze, numărul de locuri se calculează fără locul şoferului.
  • Pentru autovehiculele mixte, taxa se calculează la cota celei mai mari taxe dintre taxa calculată în conformitate cu cotele stabilite la pct. 2, taxa calculată în conformitate cu cotele stabilite la pct. 6 şi taxa calculată în conformitate cu cotele stabilite la pct. 7 , pornind de la categoria autovehiculului şi caracteristicile tehnice ale acestuia, specificate în certificatul de înmatriculare.”

http://www.mf.gov.md/iban